Uroczyste wręczenie dokumentu Europass Mobilność

W dniu 26 października 2017 odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego dotycząca problematyki szkół średnich w powiecie. Zostali na nią zaproszeni wszyscy dyrektorzy szkół oraz szefowie instytucji publicznych funkcjonujących w naszym powiecie. W sesji wzięli udział m. in burmistrz miasta Wolsztyna Wojciech Lis, starosta Janusz Frąckowiak, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wita, komendant policji Robert Bekier, komendant straży pożarnej Sławomir Śnita, dyrektor SP ZOZ Tadeusz Tofel oraz dyrektorzy szkół: Katarzyna Lulkiewicz, Ireneusz Rajman, Artur Walczak-Mortezaei.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili prezentację zrealizowanego projektu POWER - „Inwestuj w siebie – rozwijaj swoje talenty”, wzbudzając duże zainteresowanie radnych i dyrektorów szkół. Po udanej prezentacji Starosta Powiatu Wolsztyńskiego wraz z dyrektorem ZSZ Wolsztyn uroczyście wręczyli grupie stażystów Europassy Mobilność. Dokument ten będzie potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczenia oraz ułatwi uczniom znalezienie atrakcyjnej pracy na rynku krajowym ewentualnie otworzy możliwość zrobienia kariery zagranicą - dokument ten wydawany jest w dwóch wersjach językowych.

Projekt jest w całości finansowany z Funduszy Unii Europejskiej.