Projekt Eurofachowiec

Od grudnia realizowany jest w naszej szkole projekt: Eurofachowiec – na nowoczesnym rynku (nr POKL.09.02.00-30-054/11). Dotyczy on między innymi zajęć z fizyki mający na celu rozwijania percepcji poprzez wykorzystywanie w nauczaniu fizyki pomocy dydaktycznych Sonda.  Uczniowie na zajęciach przeprowadzają różnego rodzaju eksperymenty z elektryczności i magnetyzmu, reprezentują otrzymane wyniki przy pomocy nowoczesnych mediów oraz wyciągają  wnioski. Uczestniczy w nim 45 uczniów, którzy biorą udział w 2 godzinach  zajęć tygodniowo.