Praktyki ekonomistów w laboratorium Politechniki Poznańskiej

W dniach 15-19 września 2014 r. ekonomiści z klasy III EH Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie pod opieką pani Ireny Glaser uczestniczyli w praktykach organizowanych przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców”. W trakcie codziennych, ośmiogodzinnych laboratoriów praktykanci zapoznali się z programem  ENOVA i jego modułami: kadry i płace oraz handel. Uczniowie wykonywali różnorodne zadania polegające na redagowaniu ofert pracy, pisaniu CV, listów motywacyjnych, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych. 

Grupa praktykantów miała zapewniony nocleg i wyżywienie w hostelu znajdującym się blisko centrum. Popołudnia po zajęciach uczniowie wykorzystali na poznanie miasta: odwiedzili Cytadelę, Ławicę, Katedrę, Stary Rynek, Plac Mickiewicza, Galerię Malta. Praktykanci uczestniczyli również w seansie kinowym.  

W ostatnim dniu uczniowie odbyli wycieczkę po Politechnice, odwiedzając między innymi bibliotekę oraz studio radia Afera 98,6 FM. Wszyscy uczestnicy otrzymali zasłużone certyfikaty z odbytych praktyk zawodowych. Ekonomiści w atrakcyjnej formie zdobyli nowe doświadczenia w swoim przyszłym zawodzie.