Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Wolsztynie”

W dniu 2 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Wolsztynie”.

Projekt stanowi odpowiedź na problem wskazany w indywidualnej diagnozie zapotrzebowania Technikum w Wolsztynie na wsparcie z zakresu EFS, jakim jest zróżnicowany poziom kompetencji uczniów na różnych kierunkach kształcenia. Celem głównym projektu jest  nabycie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań regionalnego rynku pracy przez 134 uczniów i 5 nauczycieli Technikum w Wolsztynie w okresie od 2 listopada 2016 r. do 28 lutego 2018 r.

 

Czytaj dalej