e-Twinning w Zespole Szkół Zawodowych

Chciałabym się podzielić informacją, że właśnie, przy wsparciu pana dyrektora,

Ireneusza Rajmana, zaczynamy pracę w programie Erasmus+ etwinning

 

E-twinning to platforma, umożliwiająca realizację projektów. Jest to narzędzie  elastyczne, dzięki któremu, nauczyciele, jak również uczniowie mogą decydować:

  • jaki projekt chcą realizować,

  • z jakimi partnerami,

  • w jakim języku,

  • jak długo,

  • z jakich narzędzi i form pracy korzystać itd.

 

Zaczynamy dwa projekty.

Projekt o jedzeniu, realizowany po angielsku, z czterema partnerami zagranicznymi.

Uczestnicy: 2IT, koordynator: p. Aldona Kątna.

Zobacz plakat plakat projektu.

Efektem naszej pracy będzie e-book z przepisami regionalnymi i międzynarodowymi.

 

Projekt. o naszym regionie, przy współpracy ze szkołami z różnych części Polski.

Uczestnicy: 3BL, koordynator: p. Aldona Kątna, p. Grzegorz Lemański.

Zobacz plakat plakat projektu.

Efektem naszej pracy będzie wirtualna mapa, przedstawiająca nasze szkoły.

 

Wszystkie działania i sposoby kontaktów będą odbywać się poprzez internet i narzędzia TIK. Cdn...