Dzień przedsiębiorczości

"Dzień przedsiębiorczości" szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy.

„Dzień przedsiębiorczości” organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

Jego ideą jest:

 • Włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży.
 • Stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodym ludziom wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.
 • Zbudowanie mostów między szkołą a miejscem pracy.

To program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.

"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 1. odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 2. zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 3. pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 4. doświadczania związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 5. zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniom „Dzień przedsiębiorczości”:

 • Umożliwia bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży.
 • Unaocznia związek między wykształceniem i karierą zawodową, motywując uczniów do zainteresowania się nauką i samokształceniem.
 • Sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
 • Pozwala porónać wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością i je zweryfikować.
 • Pomaga przygotować się do poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Regulamin konkursu na fotoreportaż

Konkurs organizowany jest dla uczniów uczestniczących w "Dniu przedsiębiorczości".

 • Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją "Dnia rzedsiębiorczości".
 • Fotoreportaż może być w formie:
  • drukowanej
  • prezentacji
  • filmu
 • Praca powinna zawierać 5-10 zdjęć ilustrujących "Dzień przedsiębiorczości", opatrzonych krótkim podpisem.
 • Praca musi być autorstwa tylko jednego ucznia
 • Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy "Dnia przedsiębiorczości".
 • Komitet przyzna Nagrodę za Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości" oraz może przyznać wyróżnienia.
 • Najlepszy fotoreportaż oraz wyróżnione prace będą zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 • Laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w  Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia rzedsiębiorczości".
 • Prace prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2012 roku pocztą elektroniczną na adres joanna.mrozek@junior.org.pl lub pocztą na adres:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Kalatówki 6
  02-702 Warszawa

 

Szkolny koordynator projektu:
Alicja Bartkowiak
Joanna Ciesielska
Lidia Żok