Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY: AGATA LEŚNIK

doradca_zawodowy@zszwolsztyn.pl

Szkolny Doradca Zawodowy to pierwszy krok do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

Jeśli chcesz:
- dokonać trafnego wyboru zawodu lub drogi dalszego kształcenia;
- opracować swój własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej;
- pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach;
- nabyć umiejętności poruszania się po obecnym rynku pracy;
- potrzebujesz pomocy w sporządzaniu dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu pracy;
skontaktuj się ze Szkolnym Doradcą Zawodowym!

Zapraszam do współpracy również rodziców i nauczycieli.

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK

  WTOREK

 ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:45 - 15:00

8:00 -13:45 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 8:00 - 13:00