SZKOLNE DNI JĘZYKA POLSKIEGO

27 - 31 marca 2017
Zapraszamy do udziału w konkursach:

 1. Konkursy plastyczne( indywidualne):
  1. plakat propagujący wzorową postawę w trakcie śpiewania hymnu narodowego  - technika dowolna ( komiks, kolaż, ołówek itp.), format minimum A3, termin: 24.03.2017
  2. ilustracja do hymnu narodowego - technika dowolna ( komiks, kolaż, ołówek itp.), format  minimum A3, , termin: 24.03.2017
 2. Konkursy medialne:
  1. nagranie audycji radiowej zachęcającej młodzież do używania pięknej i poprawnej polszczyzny na co dzień – odpowiedzialne za projekt maksymalnie 2 osoby, długość słuchowiska od 5 do 7 min.
  2. wykonanie filmu na podstawie ostatnich scen “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego - odpowiedzialne za projekt maksymalnie 2 osoby,ilość aktorów bez ograniczeń ,długość filmu od 7 do 10 min.
 3. Konkurs poezji śpiewanej 30.03.2017 – należy przygotować jeden utwór poetycki w języku polskim, podkłady muzyczne lub informacje o akompaniamencie należy zgłosić tydzień przed konkursem u polonistów lub w sali 207
 4. Konkurs recytatorski 30.03.2017- należy przygotować utwór poetycki lub kolaż tekstów  w języku polskim, długość wystąpienia od 3-5 min. , zgłoszenia na tydzień przed konkursem u polonistów lub w sali 207
 5. Konkurs “ Żywy portret” - wg grafiku działań w ramach lekcji wiedzy o kulturze w klasach drugich

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

Na zwycięzców czekają nagrody i  oceny z j. polskiego oraz emisja audycji w radiowęźle i projekcja filmu na stronie internetowej szkoły.