Czas zawodowców

Od 2012 roku bierzemy udział w projekcie systemowym „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który jest kontynuacja i poszerzeniem działań zainicjowanych w "Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania".

W ramach tego dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedsięwzięcia nasi uczniowie mogą poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę praktyczną, korzystać z nowoczesnych laboratoriów praktyk (Poznań, Piła), używać specjalnie do tego celu stworzonego system e-learningu. Szkolne pracownie zostały doposażone o nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach czterech zawodów rozpoczynamy od września 2012 kształcenie w systemie modułowym kładącym nacisk na praktyczność zdobywanej wiedzy.

Więcej informacji:

  1. www.awt.put.poznan.pl/content/wielkopolski-system-monitorowania-i-prognozowania
  2. www.zawodowcy.org
  3. prezentacja podsumowująca dotychczasowe działania w projekcie WSMiP