Podsumowanie akcji Adopcja Serca

Jak co roku, również i w poprzednim, koordynatorem akcji była p. Sylwia Śliwińska. W akcję włączyli się również inni nauczyciele z naszej szkoły: Anna Krym, Anna Firlej oraz Grzegorz Lemański. W sumie zebrano kwotę 1147, 29 zł. W akcji uczestniczyły następujące klasy: 2l, 2te1, 3te1, 2ed, 1w5, 2g, 1l oraz 1p1.

Uzbierane pieniądze, zostały przekazane ojcu misjonarza o. Mariusza Kasperskiego OMI, p. Walerianowi Kasperskiemu. Celem akcji było umożliwienie pobierania nauki przez dzieci z parafii Oblata, z najbiedniejszej dzielnicy miasta Toamasina na Madagaskarze. Koszt nauki jednego dziecka (na cały rok szkolny) wynosi 72 euro.

Dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy do zaangażowania w bieżącym roku szkolnym.