Komunikat dla młodocianych pracowników

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zmiany dotyczą zarówno Szkoły Branżowej I Stopnia im. Marcina Rożka, jak i Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od 19 października 2020 zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się:

  • klasy Technikum - zajęcia zdalne
  • klasy Szkoły Branżowej – zajęcia lekcyjne zdalne, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców

Samorząd Uczniowski

W dniach 28, 29 i 30 września 2020 r. w naszej Szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Głosy oddawano pod nadzorem Komisji Wyborczej wykorzystując portal Librus. Oddano 968 głosów. Przewodniczącym SU w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie został uczeń klasy 2f1: Kacper Orzechowski, jego zastępcą został Kamil Łakomy kl. 3L1 a skarbnikiem Bartosz Komosa kl. 2B1.

Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektor Szkoły Ireneusz Rajman spotkał się z nauczycielami odznaczonymi i nagrodzonymi w Auli Szkoły. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie miały skromny charakter.

 

Stypendium i zasiłek szkolny na terenie Gminy Wolsztyn

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie miasta i gminy Wolsztyn uczniom...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy uczniowie klas pierwszych

Pragniemy serdecznie Was powitać w murach naszej szkoły. Pamiętajcie, że jest to ważny dzień, tym bardziej, że rozpoczynacie naukę w nowej szkole. Warto go upamiętnić ubierając się stosownie do sytuacji. Zalecamy zabranie ze sobą masek ochronnych. Zadbajcie...

Lista podręczników

Lista podręczników dla klas pierwszych obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021

Odbiór wyników egzaminów maturalnych

Świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych będą wydawane w szkole od 12.08.2020 (środa) w godzinach 8.30 – 10.30 oraz 13.00 – 15.00. W dniu 11 sierpnia wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  uczniowie.oke.poznan.pl.

Pracownicy młodociani

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
 
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 

Drogi absolwencie szkoły podstawowej!

Jeżeli wysyłasz podanie o przyjęcie do naszej szkoły drogą elektroniczną to 2 zdjęcia i  kserokopię aktu urodzenia ( oryginał do wglądu) dostarcz osobiście wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

12 miejsce naszej szkoły w Wielkopolsce we współzawodnictwie sportowym!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza szkoła zajęła wysokie 12 miejsce wśród 271 sklasyfikowanych szkół z całego województwa wielkopolskiego.Wymagało to dużego zaangażowania i poświęcenia ze strony wszystkich zawodników, którzy reprezentowali nas na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Wszystkim reprezentantom razem, i każdemu z osobna, DZIĘKUJEMY za serducho, walkę do samego końca. Mamy nadzieję, do zobaczenia we wrześniu na sportowych parkietach, boiskach i stadionach!!!

Strony

Subscribe to ZSZ Wolsztyn RSS