W Nowym Roku...

W Nowym Roku życzę Wam:

Pewności siebie

enErgii na każdy dzień

oDwagi w wyrażaniu siebie

nAdziei co nigdy nie gaśnie

poGody ducha

zdrOwia przez cały rok

Grona życzliwych i dobrych ludzi wokół

 

Szczęścia  bez liku

spełnienia marZ

Kreatywności na co dzień

miłOści i pokoju

wytrwałości w dążeniu do ceLu

powodzeN ia w życiu

wszYstkiego  najlepszego:)