Nauczyciele

W naszej szkole pracują nauczyciele profesjonaliści posiadający niezbędne kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć. Są wśród nich egzaminatorzy maturalni oraz egzaminatorzy przedmiotów zawodowych. Stanowią zespół świetnych fachowców, którzy dbają o ciągłe dokształcanie się. To pedagodzy otwarci i życzliwi. Angażują się w pracę z młodzieżą i potrafią dostrzec potrzeby każdego ucznia.