LO dla dorosłych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Nauka u nas jest bezpłatna!
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2018/2019 semestr wiosenny pobierz
 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - TERMINY ZAJĘĆ W SEMESTRZE WIOSENNYM 2018/2019:

MIESIĄC DATA

STYCZEŃ

4.01.2019 – 5.01.2019 egzaminy kl. 2Ld – koniec semestru III 2Ld

początek VI semestru 3Ld

LUTY

1.02.2019 – 2.02.2019

15.02.2019 – 16.02.2019

MARZEC

1.03.2019 – 2.03.2019

15.03.2019 – 16.03.2019

28.03.2019 – 30.03.2019

KWIECIEŃ

5.04.2019 – 6.04.2019

12.04.2019 – 13.04.2019

MAJ

17.05.2019 – 18.05.2019

24.05.2019 – 25.05.2019

31.05.2019 –

CZERWIEC

1.06.2019

7.06.2019 – 8.06.2019

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH (semestr wiosenny):
- KLASA 3Ld – do 02.03.2019
- KLASA 2Ld – do 30.03.2019
EGZAMINY:
- matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
- pozostałe przedmioty – egzamin ustny

Informacje o egzaminach i pracach kontrolnych (semestr jesienny) - pobierz