I miejsce dla ZSZ w Wolsztynie w Krajowych Targach Firm Symulacyjnych w Gdyni

W dniach 18-19 kwietnia uczniowie ZSZ w Wolsztynie wraz z opiekunkami Urszulą Stroisz-Ciorgą i Ireną Glaser uczestniczyli w Ogólnopolskich Targach Firm Symulacyjnych w Gdyni, zorganizowanych przez Zrzeszenie Firm Symulacyjnych CENZYM  z siedzibą w Zielonej Górze. CENZYM to organizacja, która obsługuje wszystkie polskie firmy symulacyjne zrzeszone w sieci EUROPEN-PEN INTERNATIONAL, skupiającej ponad 7,5 tys. firm symulacyjnych w 42 krajach.

W pierwszym dniu targów zaplanowano dla nauczycieli Radę Programową Firm Symulacyjnych, dla uczniów warsztaty rozwijające wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość oraz zwiedzanie Gdyni. W drugim dniu odbyły się targi, które miały charakter otwarty. Firmy symulacyjne przygotowały stoiska targowe, szukały kontrahentów i podpisywały umowy kupna-sprzedaży.

Przeprowadzono też konkurs na najciekawszą prezentację firmy symulacyjnej i na najlepsze stoisko przygotowanie przez uczniów firm symulacyjnych. Uczniowie ZSZ w Wolsztynie w składzie Klaudia Dolata i Adam Wawrzyniak z kl. IE oraz Magdalena Rogozińska i Błażej Borka z kl. IIE prezentowali firmę symulacyjną NEXBAU sp. z o.o. działającą przy ZSZ w Wolsztynie. Po prezentacji działalności firm symulacyjnych,  jury przystąpiło do oceny stoisk targowych. Za najbardziej  profesjonalne uznano stoisko prezentowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie przyznając I miejsce w Krajowych Targach Firm Symulacyjnych w Gdyni.