Dokumenty szkoły

Statut Zespółu Szkół Zawodowych pobierz
Statut Technikum pobierz
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej pobierz
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej pobierz
Statut Liceum Ogólnokształcącego pobierz
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych pobierz
Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego pobierz
Regulamin sali sportowej ZSZ pobierz